Home / Société européenne (SE) / Pays / Transposition / Slovenia / Recherches sur la SE en Slovénie

Recherches sur la SE en Slovénie

Liste d’articles de recherche publiés en Slovénie.

La faculté de droit de l’Université de Maribor mène des recherches sur la législation relative à la SE dans le cadre du projet de recherche « Structure de gouvernance des sociétés », dirigé par le Prof. Dr Marijan Kocbek. Janja Hojnik a étudié la directive sur la SE et publié ses conclusions dans le magazine juridique Podjetje in delo (n° 3-4/2004, pp. 646-72).

Autres articles :

Hojnik, Janja: Vloga predstavnikov delavcev pri ustanovitvi in upravljanju evropske delniške družbe: iz evropske zakonodaje o delavskem soupravljanju, Industrijska demokracija, Vol. 8, No. 8 (2004), pp. 3-9
Kocbek, Marijan: Evropska delniška družba in njena vključitev v slovensko pravo družb, Revizor, Vol. 16, No. 1 (jan. 2005), pp. 89-101.
Hojnik, Janja: Delavska predstavništva v enotirnih sistemih upravljanja gospodarskih družb v Evropski uniji, Industrijska demokracija, vol. 9, No. 8 (avgust 2005), pp. 8-12.
Hojnik, Janja: Societas Europea - evropska družba brez evropskega davka?, Davčno-finančna praksa, Vol. 5, No. 3 (2004), pp. 26-28.
Gostiša, Mato: Enotirni sistem upravljanja in delavsko soupravljanje, PP, Vol. 24, No. 43 (17. nov. 2005), pp. 6-8.
Senčur Peček, Darja: Sodelovanje delavcev pri upravljanju: udeležba za Evropsko delniško družbo, Dnevi slovenskih pravnikov 2004, Ljubljana: Podjetje in delo, Vol. 30; No. 6/7), pp. 1465-1480
Pšeničnik, Dušan: Soodločanje delavcev - evropska in domača d.d., čezmejna združitev in prenos sedeža, Dnevi slovenskih pravnikov 2005 – Ljubljana, Podjetje in delo, Vol. 31; No. 6/7), pp. 922-931
Prelič, Saša: Evropska delniška družba (SE) in slovensko pravo gospodarskih družb, Dnevi slovenskih pravnikov 2004 – Ljubljana, Podjetje in delo, Vol. 30; No. 6/7, str. 1428-1440
Bratina, Borut: Societas Europaea – evropska delniška družba, O računovodstvu, reviziji, davščinah in financah, XIX. posvetovanje, Maribor, 23. in 24. september 2004

Tous les Slovenia